Kasia & Matthew

Kasia i Matt poznali się w Anglii, gdzie żyją i pracują. Jednak postanowili wziąć ślub i zorganizować przyjęcie weselne w Świdnicy. A ja miałem ten zaszczyt i przyjemność towarzyszyć Im tego dnia od początku do końca. 🙂
Ślub odbył się w Urzędzie Stanu Cywilnego w Świdnicy w obecności tłumacza przysięgłego. Muszę przyznać że bardzo rzadko spotyka się by urzędniczka USC wygłosiła tak piękną i długą mowę jak dla Kasi i Matt’a. Sam byłem pod wielkim wrażeniem. 

Uroczystość weselna odbyła się w pięknym Hotelu Red Baron w Świdnicy. Który nazwę odziedziczył po przydomku pierwszego właściciela Manfred’a von Richthofen’a – Asa lotnictwa I wojny światowej. Z racji tego że jego samoloty były malowane na czerwony kolor otrzymał od Anglików właśnie przydomek “Czerwony Baron” (“Red Baron”).
Godzinną sesję w dniu ślubu zrobiliśmy w pięknym Parku Centralnym w Świdnicy. 

Oglądając reportaż posłuchaj utworu który wybrali do swojego ślubu Depeche Mode – “Enjoy the Silence”:

Kasia and Matt met in England, where they live and work. However, they decided to get married and organize the wedding party in Świdnica. And I had the honour and pleasure to accompany them in this day from the beginning to the end. 🙂

The wedding took place at the Civil Registry Office in Świdnica in the presence of a sworn translator. I must admit that it is very rare for a Civil Servant to make such a long and beautiful speech as the one prepared for Kasia and Matt. I was very impressed myself.

The wedding ceremony took place in the beautiful Red Baron Hotel in Świdnica. The hotel’s first owner was Manfred von Richthofen – the air force hero from the Great War. Due to the fact that his planes were painted in red, he was nicknamed the „Red Baron”, hence the name of the hotel.

We had an hour long session on the day of the wedding in the beautiful Central Park in Świdnica.

 

While watching the reportage, listen to the song that the young couple chose for their wedding Depeche Mode’s – “Enjoy the Silence”: